Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

En utställning som lyfter projekt, röster och frågeställningar som förädlar och utvecklar rurala områden idag.

Länge har landsbygden beskrivits som stagnerad. Samtidigt pågår här många utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin bygd. Dagens landsbygd låter sig inte enkelt definieras utan träder fram som en mångfacetterad miljö där varje plats är unik och har särskilda förutsättningar.

Genom att lyfta olika aktuella initiativ vill utställningen skapa förståelse för hur, och med vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling idag. Utställningen väcker samtidigt frågan om staden verkligen är svaret på hållbar utveckling, och kan lokala lösningar ge svar på globala problem?

 

Medverkande:

Egnahemsfabriken på Tjörn, R:ekobyn i Röstånga, Hogslätts Vänboende i Bottnafjorden, Chalmers Arkitektur, Byns-DNA i Kvarnvik, samt Väveriet och Småhusbyn i Uddebo.

Utställningen är producerad av Rian designmuseum i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.

Arrangörer:

Bild och form, Region Dalarna

Wallénhallen

Leksands Folkhögskola

Dalarnas Arkitekturråd

 

Utställningsperiod:

28/9 – 9/10 2021

Öppet kl. 10 – 16
Måndag och torsdag kl. 10 – 19
Söndag stängt

Program:

Bland träden – Ett samtal om konst och skogsbruk
Måndag den 4 oktober kl. 19.00 – 20.30