Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
Foto: Gum Lina Gabrielsson
Tillsammans med Konst i Dalarna har Konstfrämjandet Dalarna byggt upp ett tillfälligt residensprogram. Tanken är att undersöka hur ett nomadiskt utbytesprogram kan byggas upp med utgångspunkt i konstnärernas befintliga arbetsplatser.
De fyra residenskonstnärerna som alla bor och verkar som konstnärer i Dalarna har bjudits in för att arbeta med utgångspunkt i en enskilt utvald plats. Relationen till platsen, det lokala, den hembygd som de själva bor eller befinner sig på i Dalarna står på olika sätt i centrum för varje konstnärskap och dess undersökande process.
Lördagen den 30 Oktober får vi genom presentationer i Wallénhallen på Leksands folkhögskola ta del av deras gemensamma och enskilda arbetsprocesser.
Gum Lina Gabrielsson – Residens Hållberg
Lina Sofia Lundin – Residens Haghed
Nanna Hellberg – Skogens mekaniska vågor, Fallsbjörken
Kristin Ylikiiskilä Broberg – Residens Stångtjärn
Läs mer om konstnärerna och deras residens här: http://skogenmellanoss.se/program/presentationer-residens/
SKOGEN MELLAN OSS
Skogen mellan oss är en unik interregional konstsatsning. Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Med en gemensam identitet skapas en serie utställningar och aktiviteter som i tid äger rum parallellt och överlappande. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman ett femtontal platser, byar och mindre orter. Tillsammans med konstnärer, föreningsliv, allmänheten, i offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och nationellt.
Skogen mellan oss i Dalarna genomförs med stöd från Postkodsstiftelsen, Region Dalarna, Kulturrådet och Konstfrämjandet.
www.skogenmellanoss.se
instagram: @skogenmellanoss
facebookgrupp: Skogen mellan oss