Strandparti med lövverk, odaterad, akvarell, Frisk komposition och färgbehandling.

Strandparti med lövverk

Odaterad, akvarell, Frisk komposition och färgbehandling.